Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Η πρόταση της Couvra Holdings LTD

Αναλυτικά η πρόταση:

«Μετά τις προηγούμενες προτάσεις που σας εστάλησαν, από την Εταιρία μας, για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ, όπου δεν έγιναν για δικούς ΣΑΣ λόγους αποδεκτές, επανερχόμαστε με μια ακόμη πρόταση (τελευταία), η οποία θεωρούμε ότι θα μπορέσει να βάλει τέλος στα διάφορα σενάρια, που έχουν δει τις τελευταίες μέρες το φως της δημοσιότητας και εν κατακλείδι το μόνο που έχουν «προσφέρει» είναι να δημιουργούν ανασφάλεια και έριδες στον ίδιο τον σύλλογο.
Παράλληλα όμως (όπως θ' αποτυπωθεί και στους παρακάτω όρους της πρότασης) θα στερήσει-δυστυχώς- στην ΠΑΡΟΥΣΑ χρονική στιγμή και ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 500.000 ευρώ (που βάσει των προηγούμενων προτάσεων θα ήταν ΑΜΕΣΑ καταβλητέο) από το ταμείο του Ερασιτέχνη.
Στις 08.06.2011 υπήρξε συνάντηση μεταξύ του κου Γ. Βεντούρη Προέδρου της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη και Εκπροσώπων μας και μετά το πέρας αυτής υπήρξε μια ΕΝ ΠΡΩΤΗΣ ταύτιση απόψεων μεταξύ μας, Ακολούθως συμφώνησαν να σταλεί στην ΠΑΕ το πλαίσιο (όροι) αυτής της συνάντησης και ακολούθως να υπάρξει απόφαση του ΔΣ.

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΟΡΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Παραμονή του Κου Γ. Βεντούρη ως Πρόεδρος της ΠΑΕ και του Κου Τ. Λεμονή στην τεχνική ηγεσία της ΠΑΕ.
2. Αλλαγή του Δ.Σ της ΠΑΕ με νέα σύνθεση. Τοποθέτηση τριών (3) μελών της δικής μας επιλογής.
3. Κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012 καταβολή εις τα ταμεία της ΠΑΕ από την Εταιρεία μας του ποσού των 3.000.000 ευρώ, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει εύρυθμα και αξιοπρεπώς η ΠΑΕ.
4. Η τωρινή Διοίκηση της ΠΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση αφ' ενός να μας παραδώσει τον προϋπολογισμό των εσόδων της ΠΑΕ για την περίοδο 2011-2012 και αφ' ετέρου να επιτρέψει τον έλεγχο των οικονομικών της ΠΑΕ από δικής μας επιλογής Ορκωτούς λογιστές.
5. Άμα την εκπλήρωση της υποχρέωσης μας (Παρ. 3), όποτε αυτή και ολοκληρωθεί-και ουχί μετά την 20.05.2012- θα μας εκχωρείται και θα έχουμε το δικαίωμα της OPTION (βάσει 235 Α,Κ αυτοσύμβαση) αγοράς του πλειοψηφικού πακέτου (67%), με μόνη υποχρέωση μας την καταβολή (πέραν του ποσού της Παρ. 3) 600.000 ευρώ εις τον Ερασιτέχνη.
6. Η τωρινή Διοίκηση της ΠΑΕ (και πριν ξεκινήσει ο οικονομικός έλεγχος), αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει τον πραγματικό (και όχι λογιστικό) οικονομικό άνοιγμα έως και σήμερα της Εταιρίας. Τυχόν (αυξητική) διαφοροποίηση σε σχέση με το πόρισμα του ελέγχου των Ορκωτών θα σημαίνει αυτόματα και αφαίρεση του αυξητικού αυτού ποσού (εάν προκύψει) από το τελικό τίμημα των 600.000 ευρώ.
7. Μετά την ολοκλήρωση της Παρ. 4, της Παρ. 6 και το πόρισμα των ορκωτών, τότε θα προχωρήσουμε στην υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου όπου εκεί, πέραν των παραπάνω όρων (εάν αυτοί γίνουν αποδεκτοί) θα περιλαμβάνεται και ένας επιπλέον όρος που θα αναφέρει τα χρονικά διαστήματα καταβολής του ποσού των 3.000.000 ευρώ. Τυχόν δική μας αθέτηση ή καθυστέρηση κάποιας αποτυπωμένης στο προσύμφωνο καταβολής (ημερομηνία), αυτόματα θα σημαίνει (έστω υποθετικά και εάν έχουμε καταβάλει π.χ το 90% των συμφωνημένων) διάρρηξη του προσυμφώνου υπέρ του Ερασιτέχνη και απώλειας δικής μας της OPTION αγοράς.

Τελειώνοντας θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα πρέπει να μας απαντηθεί εάν γίνεται ή όχι αποδεκτή εντός τριών (3) ημερών από την λήψη της.

Μετά τιμής

Π. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου